EL PROJECTE I ELS EIXOS

La iniciativa Rudona: informació, orientació i formació per al foment de l’ocupació de les dones rurals pretén donar resposta a necessitats de les dones rurals a partir d’un servei integral que permeti facilitar l’accés a l’ocupació, a la formació, la promoció professional i a unes millors condicions de treball.

Les seves principals línies d’intervenció són:

Oferir informació i orientació sobre iniciatives empresarials i la seva gestió a l’entorn rural.
Generar una oferta formativa i laboral amb perspectives de futur i de serveis adaptats a les seves necessitats.
Potenciar activitats econòmiques i iniciatives emprenedores d’autoocupació i de diversificació de les activitats ubicades en el medi rural.

Rudona és un projecte impulsat per la Fundació del Món Rural i la Fundació Maria Aurèlia Capmany, promogut pel Departament de Treball i el Servei d’Ocupació de Catalunya en col·laboració amb el Fons Social Europeu i amb el suport del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

EL PERQUÈ DE RUDONA

El paper de la dona és clau per vertebrar el medi rural: per gestionar el seu capital sociocultural i per garantir la continuïtat de la població i les noves generacions al territori.

La igualtat d’oportunitats entre homes i dones al mercat laboral de les zones rurals fomenta el seu desenvolupament, ja que genera noves opcions per crear activitat econòmica i per millorar els serveis al territori.

Fins ara la dona ha tingut dificultats per accedir, mantenir-se o ascendir al món del treball a l’entorn rural. La sobrecàrrega de responsabilitats familiars o el poc reconeixement de la seva feina han influït en aquesta situació.

 

El projecte Rudona centra els seus esforços a potenciar les capacitats, la iniciativa, la formació i l’autonomia de la dona rural. L’objectiu és que millori la seva inserció laboral allà on està subrepresentada i que incrementi la seva participació en les empreses rurals. La iniciativa també vol impulsar el protagonisme de les dones en la creació de llocs de treball i empreses en els nous jaciments d’ocupació: el turisme rural, l’artesania, les petites industries agroalimentàries, els serveis de suport a les persones, etc.

 

ACTUACIONS

El projecte s’implementarà entre el 2007 i el 2009 . En la primera fase de detecció de necessitats, aquesta es durà a terme en vuit comarques catalanes: el Solsonès, el Pla d’Urgell, l’Alt Urgell, la Terra Alta, la Conca de Barberà, el Ripollès, l’Alt Empordà i el Vallès Oriental l de prospecció sobre les necessitats de les dones rurals. A més, se celebraran jornades de divulgació sobre diferents àmbits temàtics (veure mapa):

- La realitat de les dones rurals catalanes
- La cotitularitat a les explotacions agrícoles i ramaderes
- Els nous jaciments d’ocupació

Així mateix, Rudona impulsa tot un seguit d’activitats de formació continua sobre:

Noves tecnologies aplicades a la gestió d’empreses i serveis en l’àmbit rural

Gestió del treball a distància i teletreball

Gestió i direcció de petites empreses

Serveis de cura de les persones

Sostenibilitat econòmica, social i mediambiental

Conciliació, organització i gestió del temps