L'apartat Iniciatives Rudones pretén ser un altaveu de les iniciatives (preferiblement relacionades amb el treball ) liderades per dones del món rural, o aquelles iniciatives o projectes que facin incidència en aquest col.lectiu. Les iniciatives, projectes (empresarials o associatius), han de ser ben diversos i innovadors pel que fa a:

- Sector d’activitat (agrari, serveis , indústria, construcció) 
- Iniciativa pública, privada, associativa 
- Diversitat territorial 
- Diversitat de perfils de dones (qualsevol edat i condició)

Podeu fer arribar les vostres iniciatives a info@rudona.cat

Seleccioneu una categoria per visualitzar els documents: